Hvordan bli psykolog?

Psykologi er et fag i medvind, og etterspørselen etter psykologisk kunnskap øker stadig, både i offentlige virksomheter, helsevesen, forvaltning – og i privat sektor. På disse sidene kan du finne info om hvor og hvordan du kan utdanne deg til psykolog i Norge og i utlandet.

Emneord: student , utdanning

Utdanning i Norge

For å bli godkjent psykolog, må en ha profesjonsstudiet i psykologi. Utdanningen har en varighet på totalt 6 år etter ferdig videregående skole. Opptakskriteriene varierer fra universitet til universitet.

Studiesteder i Norge

Her finner du en oversikt over studiesteder i Norge.

Utdanning i utlandet

Psykologforeningen får mange spørsmål fra personer som ønsker å studere psykologi i utlandet.